Våra användarvillkor


§1
När du använder videoklipp.se så godkänner du nedanstående villkor. Om du inte godkänner dem så har du inte tillåtelse att använda våra tjänster.


§2
Dessa villkor gäller för alla användare av Videoklipp.se, både de som laddar upp videoklipp och de som bara tittar på videoklipp.


§3
Allt material på Videoklipp.se är upphovsrättsskyddat med undantag för videoklippen och dess tillhörande texter (t ex titel och beskrivning).


§4
Uppladdade videoklipp på Videoklipp.se skyddas inte av upphovsrätt när de blivit uppladdade utan är att betrakta som allmängods. Detta gäller i de fall de laddats upp av upphovsrättsinnehavaren eller på uppdrag av denna. Det gäller också sådana videoklipp som har laddats upp på andra tjänster motsvarande Videoklipp.se och därför är att betrakta som allmängods. Allmängods kan alltså laddas upp av person som ej är upphovsrättsinnehavare till materialet.


§5
Videoklipp.se tar inget som helst ansvar för skada som uppstår pga av uppladdade videoklipp. Detta ansvar faller helt och hållet på uppladdaren.


§6
Uppladdaren garanterar att de personuppgifter som lämnas i samband med en uppladdning av ett videoklipp är korrekta.


§7
Videoklipp.se äger rätten att när som helst och utan motivering ta bort uppladdat material.


§8
Uppladdaren godkänner att Videoklipp.se ges full rätt att publicera det uppladdade materialet samt att materialet antingen

A) är allmängods.
eller
B) är material som uppladdaren har upphovsrätt eller publiceringsrätt till.